Wersja obowiązująca z dnia

Oferta Civis Polonus z Warszawy.

Informujemy, że dnia 28 września 2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wpłynęła oferta Civis Polonus z Warszawy na realizację zadania “Przyszłość partycypacji obywatelskiej młodych“ w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 10.10.2017 zaproponował kwotę dofinasowania zadania w wysokości 4.000 zł.

Zgodnie z ust. 4 ww/artykułu, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia w BIP, może zgłosić uwagi dotyczace oferty. Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego na adres: 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17 lub e-mail: elzbieta.mierzynska@warmia.mazury.pl

Załączniki