Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Rada Działalności Pożytku Publicznego

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Ogłoszenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o wyborze kandydatów organizacji pozarządowych na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ZAPRASZA
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Kandydatów na członków Rady można zgłaszać do dnia 30 października 2015. Wyboru 5 członków Rady spośród zgłoszonych kandydatur dokonają organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w trybie głosowania.

Wszelkich informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego: tel. 89 512 58 76 (Elżbieta Mierzyńska), 724 777 741 (Joanna Glezman), e-mail: radadpp@warmia.mazury.pl

Zgłoszenie kandydata wraz z wymaganymi załącznikami należy przekazać:

  1. osobiście: do siedziby Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przy ul. Głowackiego 17 (pok. nr 3 – wejście przy Teatrze Lalek)
  2. lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, z dopiskiem: „Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

 

Treść ogłoszenia, Karta zgłoszenia, Oświadczenie kandydata, Rekomendacje dla kandydata, oraz Procedura powoływania Rady dostępne są w plikach załączonych poniżej

Załączniki: