Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Oferty pozakonkursowe

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Oferta Stowarzyszenia Ślad Obywatelski z Ostródy na realizację zadania „Projekt Społeczny Ślad Obywatelski”

Informujemy, że dnia 05.05.2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Ślad Obywatelski z Ostródy na realizację zadania: „Projekt Społeczny Ślad Obywatelski” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego uznał celowość realizacji zadania, proponując dotację w kwocie 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych).

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia w BIP, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego na adres: 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17 lub e-mail: e.sapka@warmia.mazury.pl

Załączniki: