Wersja obowiązująca z dnia

Analiza warunków pozwolenia zintegrowanego

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Decyzji Wykonawczych Komisji ustanawiających konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do poszczególnych gałęzi przemysłu.

Link do pliku zawierającego informacje w odniesieniu do gałęzi przemysłu.

Na stronie http://www.ekoportal.gov.pl/pozwolenia-zintegrowane/konkluzje-bat/ podawane są na bieżąco informacje w tym zakresie.

Załączniki