Wersja nieobowiązująca z dnia

Analiza warunków pozwolenia zintegrowanego

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Decyzji Wykonawczych Komisji ustanawiających konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do poszczególnych gałęzi przemysłu.

Na stronie http://www.ekoportal.gov.pl/pozwolenia-zintegrowane/konkluzje-bat/ podawane są na bieżąco informacje w tym zakresie.

1. Intensywny chów drobiu lub świń (IRPP)

- Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 20 sierpnia 2017 r.
- Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 20 lutego 2021 r

2. Przemysł metali niezależnych (NFM)

- Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 29 grudnia 2016 r.
- Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 29 czerwca 2020 r.

3. Wspólne systemy oczyszczania ścieków/gazów odlotowych i zarządzanie nimi w sektorze chemicznym (CWW)

- Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 8 grudnia 2016 r.
- Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 8 czerwca 2020 r.
- terminy dotyczą wyłącznie niezależnie eksploatowanych oczyszczalni ścieków, dla których główne źródło ścieków pochodzi z przemysłu chemicznego.

4. Przemysł produkcji płyt drewnopodobnych (WBP)

- Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 23 maja 2016 r.
- Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 23 listopada 2019 r.

5. Przemysł rafineryjny (REF)

- Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 27 kwietnia 2015 r.
- Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 27 października 2018 r.

6. Przemysł papierniczy (PP)

- Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 29 marca 2015 r.
- Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 29 września 2018 r.

7. Przemysł chloro - alkaliczny (CAK)

- Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (oraz przepis przejściowy art. 31 ustawy zmieniającej) do 4 września 2015 r.
- Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 4 września 2018 r.

8. Przemysł cementowo-wapienniczy (CLM)

- Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (oraz przepis przejściowy art. 31 ustawy zmieniającej) do 4 września 2015 r.
- Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 4 września 2018 r.

9. Przemysł garbarski (TAN)

- Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (oraz przepis przejściowy art. 31 ustawy zmieniającej) do 4 września 2015 r.
- Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 4 września 2018 r.

10. Przemysł szklarski (GLS)

- Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (oraz przepis przejściowy art. 31 ustawy zmieniającej) do 4 września 2015 r.
- Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 4 września 2018 r.

11. Przemysł hutniczy (IS)

- Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (oraz przepis przejściowy art. 31 ustawy zmieniającej) do 4 września 2015 r.
- Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 4 września 2018 r.

Zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 j.t.), organ właściwy do wydania pozwolenia dokonuje analizy warunków pozwolenia zintegrowanego niezwłocznie po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej konkluzji BAT odnoszących się do głównej działalności danej instalacji, lecz nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia publikacji.

Termin dostosowania instalacji do wymagań określonych w konkluzjach BAT (w przypadku gdy analiza wykaże taką konieczność) jest nie dłuższy niż 4 lata od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej konkluzji BAT.

Załączniki