Wersja obowiązująca z dnia

Oferta Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Areszt Sztuki w Olsztynie na realizację zadania pn. „Tablica upamiętniająca wybitnych malarzy Warmii i Mazur tworzacych kulturę w latach 60 XX wieku“.

Uprzejmie informujemy, że 28 marca 2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie wpłynęła oferta Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Areszt Sztuki w Olsztynie na realizację zadania pn. „Tablica upamiętniająca wybitnych malarzy Warmii i Mazur tworzacych kulturę w latach 60 XX wieku“” w trybie art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 11 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego uznał celowość realizacji tego zadania oraz zadecydował o udzieleniu dotacji w wysokości 3 000,00 zł.

Zgodnie z ust. 4 ww. artykułu, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia w BIP, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Departamentu Kultury i Edukacji na adres: 10-402 Olsztyn, ul. Partyzantów 87 lub e-mail: m.bogdanowicz@warmia.mazury.pl

Załączniki

  • Treść oferty
    format: pdf, rozmiar: 1.72 MB, data dodania: