Wersja archiwalna z dnia

Zgłaszanie prac kartograficznych

Termin załatwienia

10 dni

Osoba kontaktowa

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olsztynie:
Jerzy Kowalczyk, Milena Okuszko, Aneta Mróz, Grażyna Rydel, Agnieszka Bernekier

Biuro Regionalne w Elblągu:
Arlena Kłosowska

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie

Departament Infrastruktury i Geodezji
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Pstrowskiego 28B, pok. 2, 3, 4 i 5
10-602 Olsztyn

Telefon kontaktowy

089 5219 930
089 5219 931
089 5219 932
089 5219 928

Biuro Regionalne w Elblągu
82-300 Elbląg
ul. Zacisze 18
Telefon kontaktowy
55 233 75 74 wew. 117

Sposób załatwienia

  1. Złożenie dokumentu zgłoszenia pracy kartograficznej
  2. Opracowanie zgłoszenia pracy kartograficznej
  3. Wniesienie opłaty za udostępnione materiały
  4. Odbiór zamawianych materiałów

Miejsce odbioru

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie

Departament Infrastruktury i Geodezji
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Pstrowskiego 28B, pok. 4 i 5
10-602 Olsztyn

Biuro Regionalne w Elblągu
82-300 Elbląg
ul. Zacisze 18

Wymagane Dokumenty

Formularz zgłoszenia prac kartograficznych

Opłaty

Opłaty za udostępnianie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ustala się w oparciu o:

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz.1629 t.j. z dnia 2016.10.06).

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz.1629 t.j. z dnia 2016.10.06)
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U z 2014 r. poz. 924 z dnia 2014.07.1)

Kalkulator opłat

http://www.codgik.gov.pl/kalkulator_codgik.html

 

Dodatkowe informacje oraz aktualności dotyczące pracy Wojewódzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dostępne są na stronie: http://www.geodezja.olsztyn.pl

 

Załączniki