Wersja obowiązująca z dnia

Oferta Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Sukurs“ z Olsztyna na realizację zadania „Program dla rodzin z problemem przemocy w przebiegu choroby uzależnienia od alkoholu oraz współistniejącego współuzależnienia“

Oferta Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Sukurs” z Olsztyna, dotycząca wsparcia realizacji zadania publicznego pn.: „Program dla rodzin z problemem przemocy w przebiegu choroby uzależnienia od alkoholu oraz współistniejącego współuzależnienia”, została złożona w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Informujemy, że dnia 18.04.2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozpatrzył ofertę Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Sukurs” z Olsztyna i zaproponował uznać celowość realizacji zadania pn. „Program dla rodzin z problemem przemocy w przebiegu choroby uzależnienia od alkoholu oraz współistniejącego współuzależnienia, złożonej w trybie art. 19 a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Proponuje się przekazanie na realizację ww. zadania kwoty dotacji w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia w BIP, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na adres: 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17 lub e-mail: d.brzozowska@warmia.mazury.pl

Załączniki

  • Skan oferty
    format: pdf, rozmiar: 16.97 MB, data dodania: