Wersja obowiązująca z dnia

Oferta Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalno-Rozwojowych z Usmiechem z Olsztyna na zadanie publiczne pn. "Rozwój wolontariatu w województwie warmińsko-mazurskim – konkurs o tytuł BabaFest".

Informujemy, że dnia 3.04.2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińskio-Mazurskiego wpłynęła oferta Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalno-Rozwojowych z Usmiechem z Olsztyna na zadanie publiczne pn. "Rozwój wolontariatu w województwie warmińsko-mazurskim – konkurs o tytuł BabaFest" w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego na adres: 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17 lub e-mail: elzbieta.mierzynska@warmia.mazury.pl

Załączniki

  • Treść oferty
    format: pdf, rozmiar: 2.77 MB, data dodania: