Wersja obowiązująca z dnia

Oferta Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu na realizację zadania „Stworzenie wspólnej przestrzeni do integracji międzypokoleniowej”

Uprzejmie informujemy, że dnia 22 marca do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie wpłynęła oferta Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu na realizację zadania „Stworzenie wspólnej przestrzeni do integracji międzypokoleniowej” w trybie art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z ust. 4 ww. artykułu, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia w BIP, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Departamentu Kultury i Edukacji na adres: 10-402 Olsztyn, ul. Partyzantów 87 lub e-mail: m.bogdanowicz@warmia.mazury.pl

Załączniki