Wersja obowiązująca z dnia

Oferta Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce Zarząd Oddziału w Mrągowie

Informujemy, że dnia 24.03.2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce Zarząd Oddziału w Mrągowie na realizacje zadania : „ Spotkanie członków Stowarzyszenia Dzieci Wojny- 45 rocznica powstania i działalności Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce ”w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia w BIP, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego na adres: 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17 lub e-mail: e.sapka@warmia.mazury.pl

Załączniki