Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Rozstrzygnięcia

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej w 2017 roku.

Sprostowanie omyłki (ETAP I) - 06.06.2017 r.

Uchwała w sprawie sprostowania omyłki w Uchwale Nr 5/47/17/V Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko–Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej: ...

Sprostowanie omyłki (ETAP II) - 27.03.2017 r.

Uchwała w sprawie sprostowania omyłki w Uchwale Nr 11/84/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko–Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej: „Realizacja programów i projektów skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie poprawy ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej”, „Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku osób niepełnosprawnych”, „Propagowanie i promowanie aktywności fizycznej osób starszych”, „Wspieranie szkolenia zawodników i ich udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzysk głuchych”, „Wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa, przygotowujących się do mistrzostw świata i Europy” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert (ETAP III) - 09.03.2017 r.

Uchwała Nr 15/185/17/V Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania Samorządu Województwa Warmińsko–Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej „Wspieranie organizacji imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim i krajowym skierowanych do różnych środowisk i grup społecznych, mających szczególne znaczenie dla rozwoju sportu w województwie i jego promocji (sport powszechny)” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017.

Wyniki oceny formalnej - 17.02.2017

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach III etapu otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017  r. z zakresu kultury fizycznej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert (ETAP II) - 15.02.2017 r.

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko–Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej: „Realizacja programów i projektów skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie poprawy ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej”, „Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku osób niepełnosprawnych”, „Propagowanie i promowanie aktywności fizycznej osób starszych”, „Wspieranie szkolenia zawodników i ich udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzysk głuchych”, „Wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa, przygotowujących się do mistrzostw świata i Europy” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert (ETAP I) - 23.01.2017 r.

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko–Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej: „Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej.”, „Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku młodzieży akademickiej”, „Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku wiejskim i małych miast (sport powszechny)”, „Wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategorii młodzik, junior i młodzieżowiec w dyscyplinach objętych ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego”, „Przygotowanie i udział reprezentantów województwa w sportowej rywalizacji organizowanej przez właściwe dla danej dyscypliny związki sportowe w dyscyplinach olimpijskich i w wiodących dyscyplinach nieolimpijskich, objętych systemem sportu młodzieżowego oraz ich organizacja na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”, „Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich”; „Wspieranie szkolenia zawodników i udziału reprezentacji województwa środowiska wiejskiego i małych miast w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych”, „Wspieranie wymiany i kontaktów sportowych w ramach realizacji projektów w zakresie sportu z regionami partnerskimi województwa warmińsko – mazurskiego” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017

Wyniki oceny formalnej - 05.01.2017

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach I etapu otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r. z zakresu kultury fizycznej.

Wyniki oceny formalnej - 24.01.2017

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach II etapu otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r. z zakresu kultury fizycznej.