Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Otwarte konkursy ofert

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO–MAZURSKIEGO
informuje

 

o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w roku 2017,

w następujących obszarach:

 1. edukacja i promocja zdrowia publicznego
 2. rozwój kultury fizycznej
 3. integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 4. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 5. kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
 6. rozwój turystyki
 7. aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich
 8. pomoc społeczna
 9. profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 10. wzmacnianie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży
 11. rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w tym rozwój wolontariatu
 12. integracja środowisk kombatanckich
 13. upowszechnianie i ochrona praw konsumenta
 14. żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego

Terminy składania ofert: do 29 grudnia 2016 (na wybrane zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej); do 13 stycznia 2017 (wszystkie zadania z wyjątkiem wybranych zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej); do 31 stycznia 2017 (pozostałe zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej).

Informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 512 58 75 (Mariusz Katarzyński), 89 512 58 76 (sekretariat Biura).

Spotkania informacyjne odbędą się w Ełku (8 grudnia, godz. 15, sala konferencyjna Urzędu Miasta), Elblągu (3 stycznia 2017 r., godz. 15 w sali koncertowej w Ratuszu Staromiejskim - ul. Stary Rynek 25) i Olsztynie (4 stycznia 2017 r., godz. 14 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1 - sala 420, III piętro). Dla składających oferty do 29 grudnia – spotkanie w Olsztynie (15 grudnia 2016 r., godz. 14 w WM Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, ul. Głowackiego 17, sala 208).

Załączniki: