Wersja obowiązująca z dnia

Oferta Caritas Diecezji Ełckiej na realizację zadania “Gala wolontariatu“

Informujemy, że dnia 5 października 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wpłynęła oferta Caritas Diecezji Ełckiej na realizację zadania “Gala wolontariatu“ w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z ust. 4 ww/artykułu, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia w BIP, może zgłosić uwagi dotyczace oferty. Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego na adres: 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17 lub e-mail: elzbieta.mierzynska@warmia.mazury.pl.

Załączniki

  • Treść oferty
    format: pdf, rozmiar: 2.03 MB, data dodania: