Wersja obowiązująca z dnia

Oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej „Nasze Dzieci“ w Dąbrownie na realizację zadania „I Zjazd Młodzieżowych Rad Województwa Warmińsko-Mazurskiego“

Informujemy, że dnia 12 września 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej „Nasze Dzieci“ w Dąbrównie na realizację zadania “ I Zjazd Młodzieżowych Rad Województwa Warmińsko-Mazurskiego“ w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z ust. 4 ww/artykułu, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia w BIP, może zgłosić uwagi dotyczace oferty. Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego na adres: 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17 lub e-mail: elzbieta.mierzynska@warmia.mazury.pl

Załączniki

  • Treść oferty
    format: pdf, rozmiar: 421.9 KB, data dodania: