Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Oferty pozakonkursowe

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Oferta Stowarzyszenia Forum Animatorow Społecznych na realizację zadania „Forum Inicjatyw Lokalnych Warmii i Mazur“

Informujemy, że dnia 6 września 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Forum Animatorow Społecznych na realizację zadania “Forum Inicjatyw Lokalnych Warmii i Mazur“ w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z ust. 4 ww/artykułu, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia w BIP, może zgłosić uwagi dotyczace oferty. Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego na adres: 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17 lub e-mail: elzbieta.mierzynska@warmia.mazury.pl

Załączniki: