Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Rozstrzygnięcia

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza województwa warmińsko-mazurskiego

Rozstrzygnięcie - 13.07.2016

Uchwała 40/639/16/V Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2016 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza województwa warmińsko-mazurskiego.

Korekta wyników oceny formalnej - 27.06.2016

Korekta wyników oceny formalnej dot. otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2016 roku.
 

Wyniki oceny formalnej - 21.06.2016

Wyniki oceny formalnej dot. otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza województwa warmińsko-mazurskiego.
 

Informacja - 20.06.2016

Informujemy, że wyniki oceny formalnej dot. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza województwa warmińsko-mazurskiego zostaną ogłoszone w dniu 21.06.2016 r.