Wersja obowiązująca z dnia

Petycja w sprawie podjęcia konkretnych działań zmierzających do ochrony przyrody Mazurskiego Parku Krajobrazowego w oparciu o Plan Ochrony MPK – data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 17 maja 2016 r.

Uchwała w sprawie sposobu rozpatrzenia i załatwienia petycji

Załączniki