Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Rozstrzygnięcia

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Otwarty konkursu ofert na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej w 2016 roku.

Wyniki oceny formalnej - etap 1

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w otwartym konkursie ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu kultury fizycznej w 2016 roku.

Wyniki oceny formalnej - etap 2

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 r. z zakresu kultury fizycznej: Wspieranie organizacji imprez sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, mających szczególne znaczenia dla rozwoju sportu w województwie i jego promocji.

Wyniki oceny formalnej - etap 3

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 r. z zakresu kultury fizycznej: „Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku młodzieży akademickiej“, „Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku osób niepełnosprawnych“, „Wspieranie szkolenia zawodników i ich udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzysk głuchych“, „Wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa, przygotowujących się Igrzysk Olimpijskich Rio de Janerio 2016“ oraz „Wspieranie wymiany i kontaktów sportowych w ramach realizacji projektów w zakresie Sportu z regionami partnerskimi województwa warmińsko-mazurskiego“.

Rozstrzygnięcie konkursu - etap 1

Uchwała Nr 5/36/16/V Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko–Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej: „Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej”, „Realizacja programów i projektów sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie poprawy ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej, w tym: Projekt „Umiem pływać”, Program „Multisport” oraz Program „Mały Mistrz””, „Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku wiejskim i małych miast”, „Wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategorii młodzik, junior i młodzieżowiec w dyscyplinach objętych ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego”, „Przygotowanie i udział reprezentantów województwa w sportowej rywalizacji organizowanej przez właściwe dla danej dyscypliny związki sportowe w dyscyplinach olimpijskich i w wiodących dyscyplinach nieolimpijskich, objętych systemem sportu młodzieżowego oraz ich organizacja na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”, „Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016.