Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Pozwolenia zintegrowane - wydane decyzje

Ogłoszono przez Michał Chomej

Tymbark – MWS Sp. z o.o. Sp. k., 34-650 Tymbark 156 - instalacja do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego, zlokalizowana w TYMBARK – MWS Sp. z o.o. Sp.k. Oddział w Olsztynku, ul. Zielona 16, 11-015 Olsztynek, na działce o nr ew. 59/4, obręb geod. nr 3 Olsztynek

Załączniki: