Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert o zlecenie w 2023 roku przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert o zlecenie w 2023 roku przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Oferty na realizację zadań konkursowych należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowego konkursu udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

  • Dorota Pyrczak - Kierownik Biura Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami (tel. 89 521 95 50),
  • Przemysław Kulas - pracownik ww. Biura (tel. 89 521 95 21),
  • Sylwia Rosińska - pracownik ww. Biura (tel. 89 521 95 18),
  • Sabina Tabaka - pracownik ww. Biura (tel. 89 521 95 10),
  • Elżbieta Nosarzewska - pracownik ww. Biura (tel. 89 521 95 19).

Załączniki