Wersja obowiązująca z dnia

Skład Komisji Odwoławczej

Skład Komisji Odwoławczej w wyborach Organizacji Pozarządowych do składu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Fundusze Europejskie Dla Warmii I Mazur Na Lata 2021-2027

  1. Joanna Mackiewicz – przewodnicząca Komisji Odwoławczej
  2. Edward Łebkowski
  3. Michał Tomczyk
  4. Arkadiusz Jachimowicz, w roli obserwatora
  5. Marek Borowski, w roli obserwatora

Załączniki