Wydawanie/zmiana zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wykaz realizowanych spraw
Wersja z dnia

Wydawanie/zmiana zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Termin załatwienia

60 dni od daty złożenia wniosku

Osoba kontaktowa

 • Justyna Kosińska – Żygadło – kierownik Biura Transportu i Komunikacji
 • Anna Tofel – główny specjalista
 • Janusz Soroka – główny specjalista
 • Marek Szmalc – starszy inspektor

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Infrastruktury i Geodezji
Biuro Transportu i Komunikacji
ul. Głowackiego 17,
10-447 Olsztyn

Telefon kontaktowy

(89) 512 59 00

Sposób załatwienia

Decyzja administracyjna /zezwolenie

Miejsce odbioru

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Infrastruktury i Geodezji
Biuro Transportu i Komunikacji
ul. Głowackiego 17,
10-447 Olsztyn

Wymagane Dokumenty

 • wniosek o udzielenie/zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 • informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu
 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w km i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linia komunikacyjną i przystankami
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi
 • kserokopie licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez Wnioskodawcę, kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Czas realizacji

do 60 dni

Opłaty

Opłata za wydanie zezwolenia i wypisów do zezwolenia – w zależności od okresu ważności zezwolenia - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych:

Opłata w zł
okres ważności zezwolenia obszar gminy obszar powiatu obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego województwa
do 1 roku 100 250 350 500
do 2 lat 150 300 400 550
do 3 lat 200 350 450 600
do 4 lat 250 450 550 650
do 5 lat 300 550 600 700

Dla przewozu regularnego specjalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50% odpowiedniej opłaty, wskazanej w powyższej tabeli.

 1. Za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
 2. Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
 3. Za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
 4. Za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
 5. Przy obliczaniu opłaty, o której mowa w pkt 1-3, przyjmuje się okres ważności i obszar odpowiadające okresowi ważności i obszarowi posiadanego zezwolenia.
 6. Za wydanie wypisu z zezwolenia, na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
 7. Za przedłużenie ważności zezwolenia, pobiera się opłatę jak za wydanie zezwolenia.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem organu wydającego zezwolenie

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 919)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 202)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1220).

Załączniki