Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Wydawanie/zmiana zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Termin załatwienia

60 dni od daty złożenia wniosku

Osoba kontaktowa

Justyna Kosińska – Żygadło, Natalia Tatol, Anna Tofel, Zuzanna Balon, Marek Szmalc, Janusz Soroka

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Infrastruktury i Geodezji
Biuro Transportu i Komunikacji
ul. Głowackiego 17,
10-447 Olsztyn

Telefon kontaktowy

(89) 512 59 00

Sposób załatwienia

Decyzja administracyjna /zezwolenie

Miejsce odbioru

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Infrastruktury i Geodezji
Biuro Transportu i Komunikacji
ul. Głowackiego 17,
10-447 Olsztyn

Wymagane Dokumenty

 • wniosek o udzielenie/zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w km i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linia komunikacyjną i przystankami
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi
 • zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach
 • cennik
 • wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy
 • kserokopia licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Wszystkie dokument powinny być podpisane przez wnioskodawcę, kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Czas realizacji

do 60 dni

Opłaty

Opłata za wydanie zezwolenia i wypisów do zezwolenia – w zależności od okresu ważności zezwolenia - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem organu wydającego zezwolenie

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2200, tj.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2012 r. poz. 451)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych /Dz. U. z 2013 r., poz.916/.