Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk | wersja archiwalna

Wydawanie zaświadczeń o wpisie do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Termin załatwienia

7 dni

Osoba kontaktowa

Ewelina Kuper-Pińska

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Turystyki
ul. Mariańska 3
10-052 Olsztyn

lub wysyłka pocztowa

Telefon kontaktowy

89 521 69 08

Sposób załatwienia

Wydanie zaświadczenia

Miejsce odbioru

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Turystyki
ul. Mariańska 3
10-052 Olsztyn

lub wysyłka pocztowa

Wymagane Dokumenty

 

  • Wniosek
  • Oświadczenie
  • Opłata skarbowa
  • Zabezpieczenie finansowe (Gwarancja bankowa lub Gwarancja ubezpieczeniowa, lub Umowa ubezpieczenia na rzecz klientów)

Czas realizacji

7 dni

Opłaty

  • 514 zł - opłata za wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
  • 257 zł - opłata za wydanie zaświadczenia o zmianie wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych przy rozszerzeniu zakresu prowadzonej działalności,
  • 17 zł - opłata za wydanie zaświadczenia o zmianie wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych w przypadku innych zmian.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 2014 r., poz. 196 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2013 r., poz. 672 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r., poz. 1282 ze zm.).