Wydawanie zaświadczeń o wpisie do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wykaz realizowanych spraw
Wersja z dnia nieobowiązująca

Wydawanie zaświadczeń o wpisie do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Termin załatwienia

7 dni

Osoba kontaktowa

Ewelina Kuper-Pińska

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Turystyki i Sportu
ul. Mariańska 3
10-052 Olsztyn

lub wysyłka pocztowa

Telefon kontaktowy

89 521 69 08

Sposób załatwienia

Wydanie zaświadczenia

Miejsce odbioru

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Turystyki i Sportu
ul. Mariańska 3
10-052 Olsztyn

lub wysyłka pocztowa

Wymagane Dokumenty

 • Wniosek
 • Oświadczenie
 • Opłata skarbowa
 • Zabezpieczenie finansowe (Gwarancja bankowa lub Gwarancja ubezpieczeniowa, lub Umowa ubezpieczenia na rzecz klientów)

Czas realizacji

7 dni

Opłaty

 • 514 zł - opłata za wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 • 257 zł - opłata za wydanie zaświadczenia o zmianie wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych przy rozszerzeniu zakresu prowadzonej działalności,
 • 17 zł - opłata za wydanie zaświadczenia o zmianie wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych w przypadku innych zmian.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553, ze zm.),
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, ze zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t. j.).

Załączniki