Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała nr 2/2022 komisji wyborczej do wyłonienia kandydatów z organizacji pozarządowych do KM FEWiM 2021-2027 w sprawie określenia liczby obserwatorów z innych organizacji pozarządowych biorących udział w pracach komisji wyborczej

Załączniki