Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie nr 132/2022 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 35/2022 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14.02.2022 r. w sprawie powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Załączniki