Departament Współpracy Międzynarodowej

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departamenty / Biura
Wersja z dnia

Departament Współpracy Międzynarodowej

Dyrektor: Łukasz Bielewski
Zastępca Dyrektora: Aneta Brzyska

10-562 Olsztyn,
ul. Emilii Plater 1,
Sekretariat Departamentu - pok. 138

tel.: 89 521 98 20
fax: 89 521 98 29

 

Do zadań Departamentu Współpracy Międzynarodowej należy w szczególności
 1. opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich programów współpracy zagranicznej;
 2. opracowywanie szczegółowych projektów planów współpracy zagranicznej oraz monitorowanie ich realizacji;
 3. koordynowanie współpracy międzynarodowej zgodnie z priorytetami wyznaczonymi przez Sejmik Województwa;
 4. współdziałanie z innymi Departamentami Urzędu i opiniowanie ich wniosków w zakresie współpracy zagranicznej;
 5. koordynowanie podejmowanych przez poszczególne Departamenty przedsięwzięć na rzecz działań w zakresie współpracy międzynarodowej;
 6. przygotowywanie projektów umów o współpracy zagranicznej;
 7. obsługa protokolarna kontaktów Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu z korpusem dyplomatycznym i konsularnym oraz władzami regionów partnerskich i państw obcych, we współpracy z Gabinetem Marszałka;
 8. merytoryczne i organizacyjne przygotowywanie oraz obsługa pobytu delegacji zagranicznych w Województwie, we współpracy z właściwymi jednostkami Urzędu;
 9. merytoryczne i organizacyjne przygotowywanie wyjazdów delegacji Samorządu Województwa za granicę oraz prowadzenie ewidencji poleceń wyjazdów służbowych zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego;
 10. koordynowanie spraw związanych z uczestnictwem Samorządu Województwa w różnych formach współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej;
 11. organizowanie i koordynowanie prac przedstawicieli Samorządu Województwa w międzyrządowych komisjach ds. współpracy transgranicznej i międzyregionalnej;
 12. prowadzenie kontaktów z polskimi placówkami dyplomatycznymi i urzędami konsularnymi za granicą oraz placówkami państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 13. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nawiązywania kontaktów z ich odpowiednikami zagranicznymi i współpracy międzynarodowej;
 14. współpraca ze szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi funkcjonującymi na terenie Województwa w zakresie współpracy międzynarodowej;
 15. inicjowanie działań mających na celu udział Województwa Warmińsko-Mazurskiego w międzynarodowych organizacjach zrzeszających władze regionalne i lokalne;
 16. obsługa udziału Województwa w międzynarodowych organizacjach zrzeszających władze regionalne i lokalne ze szczególnym uwzględnieniem Komitetu Regionów oraz sieci i konglomeratów regionów UE;
 17. koordynowanie udziału Województwa w pracach Euroregionu Bałtyk;
 18. prowadzenie działań informacyjnych na temat inicjatyw Unii Europejskiej i współpraca z podmiotami realizującymi analogiczne zadania;
 19. redagowanie informacji dotyczących współpracy międzynarodowej Województwa na stronę internetową Urzędu;
 20. prowadzenie ewidencji wyjazdów szkoleniowych zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego.