Wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wykaz realizowanych spraw
Wersja z dnia

Wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu

Termin załatwienia

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego

Osoba kontaktowa

Barbara Minko

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
Departament Infrastruktury i Geodezji
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Telefon kontaktowy

(89) 512 59 33

Sposób załatwienia

Decyzja administracyjna

Zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.

Miejsce odbioru

Departament Infrastruktury i Geodezji
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
lub
zaświadczenie i decyzja przekazywane jest do zainteresowanego podmiotu

Wymagane dokumenty

Osoby zameldowane na stałe na terenie województwa warmińsko–mazurskiego i ubiegające się o wpis do ewidencji psychologów zobowiązane są złożyć:
 • Wniosek o wpis do ewidencji psychologów.
 • Kserokopie poświadczone notarialnie(KPA art.76 a) lub kserokopie (oryginał do wglądu) następujących dokumentów:
  - dyplom ukończenia studiów o kierunku psychologia.
  - świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie psychologii transportu wydane przez szkołę wyższą posiadającą prawo wydawania dyplomów magisterskich o kierunku psychologia.
 • Dokument potwierdzający, że Wnioskodawca nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko dokumentom lub przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
 • Dowód wpłaty – oryginał (40 zł za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów).

Opłaty i sposób ich wnoszenia

Za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów - 40 zł
Należną opłatę należy uiścić na konto: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10 – 562 Olsztyn
Nr konta: 33 1090 2718 0000 0001 4649 4447 SANTANDER BANK S.A.

Sposób złożenia dokumentów

Pocztą na adres:
Departament Infrastruktury i Geodezji
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
lub osobiście: sekretariat departamentu nr pokoju 210

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

Uwagi

Uprawniony psycholog jest obowiązany:
 1. Przekazać marszałkowi województwa;
  • Oznaczenie pracowni psychologicznej, w której wykonuje badania – najpóźniej do dnia rozpoczęcia badań,
  • Informację o zmianie danych, o których mowa w ust. 4 pkt 2 -5 – w terminie 14 dni od dnia ich zmiany.
  • Poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje,
  • Posiadać podczas wykonywania badań zaświadczenie o wpisie do ewidencji oraz okazywać je na żądanie uprawnionego podmiotu.

Załączniki