Wersja obowiązująca z dnia

Wniosek o umieszczenie inwestycji w programie rozwoju bazy sportowej w Województwie Warmińsko-Mazurskim

Termin załatwienia

bezterminowo

Osoba kontaktowa

Barbara Ostojska - Wierzyńska

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Departament Sportu
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Telefon kontaktowy

(089) 512 58 06

Sposób załatwienia

Złożenie wypełnionego wniosku do Departamentu Sportu

Miejsce odbioru

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Departament Sportu
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Wymagane Dokumenty

  • Pozwolenie na budowę
  • Zbiorcze zestawienie kosztów
  • Harmonogram rzeczowo - finansowy
  • Umowy zawarte z bankiem
  • Dokumenty potwierdzające przyznanie dotacji
  • Umowa z wykonawcą
  • Zobowiązanie do przeznaczenia środków własnych
  • Dokumenty stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością, określone w prawie budowlanym

Czas realizacji

Wieloletni