Wersja obowiązująca z dnia

Oferta STOWARZYSZENIE "OSTRÓDZKI KLUB KYOKUSHIN KARATE" pn.: „SANBON SEMINAR 2022 – druga edycja międzynarodowego seminarium szkoleniowego karate kyokushin w Ostródzie”

Informujemy, że dnia 20.09.2022 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozpatrzył ofertę STOWARZYSZENIA "OSTRÓDZKI KLUB KYOKUSHIN KARATE" pn.: „SANBON SEMINAR 2022 – druga edycja międzynarodowego seminarium szkoleniowego karate kyokushin w Ostródzie” z zakresu rozwoju kultury fizycznej, złożonej w trybie art. 19 a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Proponuje się przekazanie na realizację ww. zadania kwoty dotacji w wysokości 8 000,00 zł (słownie: ośmiu tysięcy złotych) pod warunkiem dokonania stosownych zmian w budżecie, których procedowanie zaplanowano na najbliższą sesję Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. na dzień 27 września 2022 r.

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia w BIP, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Departamentu Turystyki i Sportu adres: ul. Mariańska 3, 10-052 Olsztyn lub e-mail: dt@warmia.mazury.pl

Załączniki