Wersja obowiązująca z dnia

Wniosek o przyznanie środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Termin załatwienia

Do 30 kwietnia danego roku budżetowego

Osoba kontaktowa

Anna Bielawska

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Infrastruktury i Geodezji
Ul. Pstrowskiego 28 B, pok.15
10-601 Olsztyn

Telefon kontaktowy

(089) 535 93 96 wew. 31

Sposób załatwienia

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Miejsce odbioru

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Infrastruktury i Geodezji
Ul. Pstrowskiego 28 B, pok.15
10-601 Olsztyn

Wymagane Dokumenty

  • Wniosek o przyznanie środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
  • Wyrys z mapy ewidencji gruntów, na której należy okreslić lokalizację i ewentualne etapy realizacji projektowanych prac
  • Wypis z operatu ewidencji gruntów dotyczących nieruchomości, na której ma być realizowane przedsięwzięcie
  • Wypis z księgi wieczystej, jeżeli jest założona dla tej nieruchomości

Podstawa prawna

  • Ustawa z dn. 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U z 2004 r. nr 121 poz. 1266 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dn. 27.10.1998 r. w sprawie regulaminu funkcjonowania Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Załączniki