Wersja obowiązująca z dnia

Stypendium Artystyczne Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Termin załatwienia

Do 10 stycznia każdego roku

Osoba kontaktowa

Wiesława Mordzak

Miejsce załatwienia

Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazur…
ul. Partyzantów 87
10-402 Olsztyn

Telefon kontaktowy

(0-89) 521 69 58

Sposób załatwienia

Rozpatrzenie wniosków jednorazowo każdego roku w terminie do dnia 30 marca.

Wymagane Dokumenty

Wniosek o przyznanie Stypendium Artystycznego Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Załączniki

  • Oświadczenie
    format: word, rozmiar: 13.83 KB, data dodania: