Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk | wersja archiwalna

Stypendia artystyczne

Termin załatwienia

Składanie wniosków do 30 grudnia każdego roku

Osoba kontaktowa

Radosław Pietrzak

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Departament Kultury i Edukacji
ul. Partyzantów 87
10-402 Olsztyn

Telefon kontaktowy

(0-89) 521 69 58

Sposób załatwienia

Przyznanie półrocznych stypendiów przez Kapitułę powołaną przez Zarząd.

Miejsce odbioru

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Wymagane Dokumenty

 • Podanie od instytucji kultury, stowarzyszenia
 • Podanie od kandydata
 • Dane osobowe
 • Uprawiana dziedzina sztuki
 • Życiorys
 • Dorobek artystyczny
 • Program i harmonogram pracy
 • Dokumentacja
 • Przyznane stypendia

Podstawa prawna

 • Uchwała Nr 31/178/06/II Zarządu Województwa z dnia 20 czerwca 2006 r.
 • Art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o Samorządzie Województwa
 • Art. 7b ust. 3 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej