Wersja archiwalna z dnia

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2022 roku z zakresu promocji województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – o nazwie „OKO Promocji”

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert o nazwie „OKO Promocji” na realizację w 2022 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu promocji województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty na realizację zadań konkursowych należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl w terminie do 31 marca 2022 roku.

Dodatkowych informacji na temat konkursu „OKO Promocji” udzielają pracownicy Zespołu Promocji i Komunikacji w Departamencie Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

Magdalena Kędziorska – 89 51 25 190
Łukasz Szerejko – 89 51 25 191
Katarzyna Nykiel-Tujdowska – 89 51 25 175
Ewelina Marozas – 89 51 25 181
Jolanta Goździewska – 89 51 25 189
Krystyna Jabłońska – 89 51 25 148
Kacper Nawrocki – 89 51 25 176
Dominika Otremba – 89 51 25 171

Załączniki