Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Nadawanie uprawnień przewodnika górskiego; potwierdzanie znajomości języka obcego; wydawanie identyfikatora przewodnika górskiego

Termin załatwienia

Do 30 dni

Osoba kontaktowa

Magdalena Koczara

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Departament Turystyki i Sportu
ul. Mariańska 3
10-052 Olsztyn

lub przesłanie za pośrednictwem poczty

Telefon kontaktowy

(89) 521 69 30

Sposób załatwienia

  1. Wydanie decyzji administracyjnej.
  2. Wydanie identyfikatora przewodnika górskiego.

Miejsce odbioru

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Departament Turystyki i Sportu
ul. Mariańska 3
10-052 Olsztyn

lub przesłanie za pośrednictwem poczty.

Wymagane Dokumenty

Wniosek i wymienione w nim załączniki:

Czas realizacji

Do 30 dni

Opłaty

Opłata skarbowa 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej

Tryb odwoławczy

Zgodnie z KPA – 14 dni od daty doręczenia decyzji, odwołanie do Ministra Sportu i Turystyki za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 poz. 1553, ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014 r. poz. 868)