Oferta Stowarzyszenia „Węgajty” z siedzibą w Węgajtach dotycząca realizacji zadania publicznego pn. ”Sztuka w Obejściu”

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Oferty pozakonkursowe
Wersja z dnia

Oferta Stowarzyszenia „Węgajty” z siedzibą w Węgajtach dotycząca realizacji zadania publicznego pn. ”Sztuka w Obejściu”

Informujemy, że dnia 14 września 2021 r. Stowarzyszenie Węgajty z siedzibą w Węgajtach złożyło do Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego ofertę w trybie pozakonkursowym na zadanie pn. Sztuka w obejściu. Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie jest zbieżne z priorytetowymi zadaniami, określonymi w Programie współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 dla obszaru kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego tj. Rozwój środowisk twórczych i wzmacniania kompetencji animatorów kultury - tworzenie i rozwijanie różnego rodzaju partnerstwa, wymiana dorobku kulturalnego, integracja środowisk lokalnych wokół wspólnie realizowanych projektów kulturalnych.

Proponowane zadanie dotyczy organizacji regionalnego festiwalu o oryginalnej formule, realizowanego przez kilka dni w sezonie jesiennym w sieci współpracy lokalnych organizacji pozarządowych. Podczas festiwalu widzowie zwiedzają rozlokowane po całym terenie wystawy na podstawie katalogu-mapki, prezentującej charakterystykę poszczególnych gospodarstw i walory całej okolicy. Wystawom towarzyszy bogaty program koncertów, spektakli, warsztatów i spotkań seminaryjnych. Całość stanowi propozycję innowacyjną i wielowymiarową, opartą na synergii działań artystycznych z nietuzinkową propozycją turystyki kulturalnej. Organizatorzy przewidują uczestnictwo 500 osób w tym odbiorców spoza regionu. Wydarzenie ma charakter cykliczny. Ważną cechą akcji „Sztuka w obejściu” jest szeroki zakres współpracy lokalnej. Wydarzenie jest przygotowywane w kilkumiesięcznym procesie spotkań organizacyjnych i korespondencji pomiędzy partnerami. W realizacji uczestniczą organizacje pozarządowe, partnerzy instytucjonalni i nieformalni.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 21 września 2021 r., uznając celowość realizacji zadania, będącego przedmiotem złożonej przez Stowarzyszenie oferty, zarekomendował jej dofinansowanie w wysokości 5 000 zł (pięć tysięcy złotych).

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w BIP, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy kierować pisemnie do Departamentu Kultury i Edukacji na adres: ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn lub e-mailowo: dke@warmia.mazury.pl

Załączniki