Wersja obowiązująca z dnia

Oferta realizacji zadania INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION, MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA POLICJI, SEKCJA POLSKA, IPA REGION OLSZTYN

Oferta INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION, MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA POLICJI, SEKCJA POLSKA, IPA REGION OLSZTYN pn.: „Udział drużyny IPA Region Olsztyn w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Policjantów w Bułgarii i rozwój współpracy w sferze sportowej z innymi sekcjami narodowymi Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji”

Informujemy, że dnia 24.05.2021 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozpatrzył ofertę INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION, MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA POLICJI, SEKCJA POLSKA, IPA REGION OLSZTYN pn.: „Udział drużyny IPA Region Olsztyn w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Policjantów w Bułgarii i rozwój współpracy w sferze sportowej z innymi sekcjami narodowymi Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji” z zakresu rozwoju kultury fizycznej, złożonej w trybie art. 19 a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Proponuje się przekazanie na realizację ww. zadania kwoty dotacji w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia w BIP, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Departamentu Turystyki i Sportu adres:

ul. Mariańska 3, 10-052 Olsztyn lub e-mail: dt@warmia.mazury.pl

Załączniki