Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert o zlecenie w 2021 r. przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
informuje

o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na zlecenie w 2021 r. przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Oferty na realizację zadań konkursowych należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowego konkursu udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: - Halina Zygnerska - Kierownik Biura ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych (tel. 89 512 55 17),
- Przemysław Kulas – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 21),
- Dorota Pyrczak – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 50),
- Sylwia Rosińska – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 18),
- Sabina Tabaka – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 10),
- Elżbieta Nosarzewska – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 19).

Załączniki