Wersja nieobowiązująca z dnia

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO

informuje


o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu integracji europejskiej
oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

Oferty konkursowe składane są poprzez generator ofert witkac.pl

Informacji udziela Departament Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 52 19 820, 89 52 19 827.

Załączniki

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.