Wersja obowiązująca z dnia

Zgłoszenie instalacji, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Szczegóły procedury:
Zgłoszenie instalacji, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Osoby do kontaktu:

  1. Marta Sobieraj-Sulkowska – Kierownik Biura Pozwoleń Środowiskowych
  2. Jolanta Karwacka – Główny Specjalista
  3. Dorota Bugalska – Starszy Inspektor
  4. Marlena Kowalska – Starszy Inspektor

Telefon kontaktowy:

  • 89 512 54 65
  • 89 512 58 02
  • 89 512 54 73

Miejsce załatwienia i odbioru:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Pozwoleń Środowiskowych
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn