Wersja obowiązująca z dnia

Zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji i określające obowiązki prowadzącego instalację w zakresie monitorowania

Szczegóły procedury:
Zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji i określające obowiązki prowadzącego instalację w zakresie monitorowania

Osoby do kontaktu:

  1. Marta Sobieraj-Sulkowska – Kierownik Biura Pozwoleń Środowiskowych tel. 89 512 54 65
  2. Jolanta Karwacka – Główny Specjalista tel. 89 512 54 73
  3. Dorota Bugalska – Starszy Inspektor tel. 89 512 58 02

Miejsce załatwienia i odbioru:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Pozwoleń Środowiskowych
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn