Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Oferty pozakonkursowe

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Oferta Fundacji Szalony Krasnolud pn. „Dziewczęcy Szachowy Dream Team Warmii i Mazur”

Informujemy, że dnia 16.11.2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozpatrzył ofertę Fundacji Szalony Krasnolud pn. „Dziewczęcy Szachowy Dream Team Warmii i Mazur” z zakresu rozwoju kultury fizycznej, złożonej w trybie art. 19 a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Proponuje się przekazanie na realizację ww. zadania kwoty dotacji w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia w BIP, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Departamentu Turystyki i Sportu adres: ul. Mariańska 3, 10-052 Olsztyn lub e-mail: dt@warmia.mazury.pl

Załączniki: