Wersja obowiązująca z dnia

Petycja w sprawie zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej nr DW 651 przez miasto Gołdap - data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 13 listopada 2020 r.

Uchwała Nr XXII/379/20 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmiany planowanego przebiegu drogi wojewódzkiej DW 651 przez miasto Gołdap według właściwości.

Załączniki