Wersja obowiązująca z dnia

Oferta Kobiecego Klubu Piłkarskiego Stomilanki Olsztyn pn. „Międzynarodowy turniej piłki nożnej dziewczyn we Wrocławiu. Uczestnictwo Stomilanek w dwóch kategoriach wiekowych od 11 do 14 lat”

Informujemy, że dnia 5.10.2020r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozpatrzył ofertę Kobiecego Klubu Piłkarskiego Stomilanki Olsztyn pn. „Międzynarodowy turniej piłki nożnej dziewczyn we Wrocławiu. Uczestnictwo Stomilanek w dwóch kategoriach wiekowych od 11 do 14 lat” z zakresu rozwoju kultury fizycznej, złożonej w trybie art. 19 a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Proponuje się przekazanie na realizację ww. zadania kwoty dotacji w wysokości 8000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia w BIP, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Departamentu Sportu adres: ul. Mariańska 3 p. 308, 10-052 Olsztyn lub e-mail: ds@warmia.mazury.pl

Załączniki

  • Oferta
    format: pdf, rozmiar: 1.12 MB, data dodania: