Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert o zlecenie w 2020 r. przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
informuje, że:

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert o zlecenie w 2020 r. przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

W dniu 8 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął Uchwałę Nr 25/321/20/VI w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert o zlecenie w 2020 r. przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Oferty konkursowe należy składać poprzez generator ofert witkac.pl w terminie do 8 lipca 2020 r. (do godziny 1530).

Informacji na temat przedmiotowego konkursu udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:
- Halina Zygnerska - Kierownik Biura ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych (tel. 89 512 55 17),
- Przemysław Kulas – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 21),
- Dorota Pyrczak – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 50),
- Sylwia Rosińska – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 18),
- Edyta Baczul – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 10),
- Elżbieta Nosarzewska – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 19).

Załączniki