Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Otwarte konkursy ofert

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2020 r. mających wpływ na rozwój kapitału społecznego regionu - w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

informuje o

ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r. mających wpływ na rozwój kapitału społecznego regionu - w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych