Wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wykaz realizowanych spraw
Wersja z dnia

Wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

Termin załatwienia:

W terminie 7 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

Osoba kontaktowa:

Barbara Minko

Miejsce załatwienia:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Infrastruktury i Geodezji
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Telefon kontaktowy:

(89) 512 59 33

Sposób załatwienia:

Zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne.

Miejsce odbioru:

Departament Infrastruktury i Geodezji
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
lub
zaświadczenie przekazywane jest do zainteresowanego podmiotu

Wymagane Dokumenty:

Przedsiębiorca produkujący tablice rejestracyjne na terenie województwa warmińsko – mazurskiego i ubiegający się o wpis do rejestru zobowiązany jest złożyć:
 • Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne.
 • Oświadczenie o posiadaniu certyfikatu na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi.
 • Zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom:
  - przedsiębiorcy, jeżeli jest on osobą fizyczną,
  - osób - członków władz organów osoby prawnej lub nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej.
 • Oświadczenie o następującej treści:
  ,,Oświadczam, że:
  - dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą;
  - znane mi są i spełniam szczególne warunki wykonywania działalności, o której mowa w art. 75 a ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;
  - posiadam aktualny dokument określający status jednostki będącej osobą prawną lub nieposiadającą osobowości prawnej jednostką organizacyjną albo dokument stwierdzający tożsamość w przypadku osoby fizycznej”.

Opłaty i sposób ich wnoszenia:

Za wydanie zaświadczenia o wpisie w rejestrze przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne - 17 zł.

Należną opłatę skarbową należy uiścić na konto: Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II, 10 – 101 Olsztyn – Wydział Podatków i Opłat

Nr konta: 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227 PKO Bank Polski S.A.

Sposób złożenia dokumentów:

Pocztą na adres:
Departament Infrastruktury i Geodezji
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
lub osobiście: sekretariat departamentu nr pokoju 210

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
 • Ustawa z dnia 2 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 717).

Załączniki