Wersja obowiązująca z dnia

Oferta Stowarzyszenia Hip Hop Mazury z Kętrzyna na realizację zadania pn. Spektakl taneczno-teatralny „Kierunek Nieznany”

Zgodnie z procedurą określoną w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego informuje, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 1 października 2019 r. uznał celowość realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Hip Hop Mazury z Kętrzyna pn. Spektakl taneczno-teatralny „Kierunek Nieznany”. Zaproponował również dotację w wysokości 9 000 zł na ten cel.

Oferta stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia i umieszczana jest na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 7 dni.

Każdy w terminie 7 dni może zgłosić uwagi i opinie do oferty, na adres: op@warmia.mazury.pl

Załączniki

  • Skan oferty
    format: pdf, rozmiar: 481.8 KB, data dodania: